Ako prebieha terapia

Cieľom terapie všeobecne je dospieť k vyššiemu uvedomeniu, k vlastnej slobode volieb. Individuálny cieľ si stanovíme spolu s klientom na prvých sedeniach, napríklad prekonať krízu, urobiť nejaké rozhodnutie (pracovné, vzťahové), dosiahnuť osobnostný rast.

Sedenia sú väčšinou raz týždenne, 50 minút, párová terapia 80 minút. 

Poradenstvo:

Sú to väčšinou 3 sedenia, na ktorých preberieme Váš problém, Vaše očakávania, predtým ako sa rozhodnete pre dlhodobú terapiu. Vysvetlím Vám, ako Vám viem pomôcť, dohodneme sa, či si vzájomne vyhovujeme.

Individuálna terapia:

Robím ju najčastejsie, raz až dvakrát týždenne, dlhodobo podľa potreby. Venujeme sa tomu, čo Vám bráni viesť spokojnejší život.

Párová terapia:

Týka sa partnerov rôzneho alebo aj rovnakého pohlavia, dvojíc dieťa a rodič, párov pred rozvodom aj po rozvode. Ide o to, ako produktívne riešiť konflikty.

Cvičná terapia pre budúcich terapeutov:

Je určená terapeutom, ktorí sú vo výcviku v Gestalt terapii.

Organizácie:

Konzultácie podľa potreby a dohody, riešenie konfliktov na pracovisku, problémy s vedením tímu (leadership issues), nedostatky v internej komunikácii. Môže to byť aj interaktívny sprevádzajúci proces.