Môj prístup

Psychoterapia je liečebná metóda, ktorá pomáha ľuďom v aktuálnej zložitej životnej situácii a v krízach. Klient má možnosť v terapii dosiahnuť viac uvedomenia, vhľad do svojho spôsobu fungovania, a to mu pomáha riešit problémy, nachádzať nové možnosti.

Ak má byť terapia úspešná, z klientovej strany je potrebná otvorenosť a ochota pracovať na sebe. Zážitky z prežívania v terapii a hlbšie porozumenie životu mu dávajú šancu aj po skončení terapie vidieť situácie inak, robiť nové voľby.

Mojím prístupom je Gestalt terapia.

Výraz Gestalt pochádza z nemčiny a znamená tvar, celok. Celok alebo aj cyklus fungovania, uspokojovania potrieb. Ak je takýto proces zmysluplne organizovaný, neprerušovaný, ukončený, je prejavom zdravého fungovania.

V Gestalt terapii sa snažíme spolu s klientom preskúmať, aké cykly robí, ako funguje. Ako vníma svoje potreby, čo robí, aby ich uspokojil. A vôbec, dosiahne uspokojenie? Ak áno, teší sa z neho? Alebo ak nie, ako to robí, že ho nedosiahne? Kde sa zastaví? Ak sa takéto cykly odohrávajú opakovane, voláme to fixovaný Gestalt.

Samozrejme, preskúmame spolu aj celé sociálne prostredie (pole): partneri, rodina, priatelia, kolegovia a dôležité časti minulosti – tie, ktoré majú vplyv na súčasnosť.

Na Gestalt terapii mi vyhovuje, že terapeut a klient sú v partnerskom vzťahu, obaja spoluvytvárajú terapeutický vzťah, ktorý unesie aj veľké zážitky počas sedení, lebo je dostatočne podporujúci.